“Đất là kẻ cung cấp hào phóng, nhưng nó mỏng manh và dễ bị tổn thương. Ta cần phải chú ý tới điều đó và hành động! Bởi chữa lành đất đai cũng chính là chữa lành linh hồn của con người”

♥️

-Masanobu Fukuoka-