Một cuốn sách ấn tượng từ dòng đầu tiên đến trang cuối cùng. Nhớ mãi hình ảnh Đạt Lạt, Huế, Hà Nội, tình người, những mối nhân duyên, những câu chuyện thật đặc biệt về thời thế, những con người bình thường và những con người phi thường… Càng ấn tượng hơn khi nghe chính bà Xuân Phượng tự đọc cuốn sách trên Fonos. 🤍