Thuyết Gen vị kỷ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là phải lý giải được hiện tượng này. Tại sao động vật không tiêu diệt các cá thể đối thủ cùng loại bằng mọi giá và bất cứ khi nào có thể?

Câu trả chung cho vấn đề này là sự hiếu chiến cực độ sẽ dẫn đến tổn thất cùng với lợi ích, và không chỉ có hại trước mắt về thời gian và năng lương…

Việc giết chết đối thủ cạnh tranh bừa bãi không phải chỉ toàn có lợi. Trong một hệ thống cạnh tranh phức tạp và rộng lớn, loại bỏ một đối thủ ra khỏi cuộc chơi không nhất thiết là điều tốt: các đối thủ khác có thể hưởng lợi từ cái chết đó hơn là chính bản thân kẻ sát nhân. Đấy chính là bài học đau đớn mà các quan chức kiểm soát dịch bệnh đã nếm trải. Bạn gặp một loại sâu bệnh gây hại nghiêm trọng trong nông nghiệp, bạn phát hiện ra một cách hay để diệt sâu và hơn hở thực hiện, nhưng rồi thấy một loài sâu bệnh khác được hưởng lợi từ hành động đó thậm chí còn nhiều hơn lợi ích cho nông nghiệp, thế là kết cục còn tệ hơn ban đầu.

Gen vị kỷ

-Richard Dawkins-