“Có một thứ không tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người.” (The one thing that doesn’t abide by majority rule is a person’s conscience)

“Con không bao giờ thực sự hiểu được một người nếu không xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó, tức là sống và cư xử y như anh ta.” (You never really understand a person until you consider things from his point of view… until you climb into his skin and walk around in it)

…Cái mũ của cô Maudie nằm trong lớp băng mỏng, giống như con ruồi trong hổ phách, và chúng tôi phải đào xuống đất để tìm lại cây kéo đang tỉa hàng rào của cô. Chúng tôi tìm thấy cô ở sân sau, cô đang nhìn chằm chằm những cây đỗ quyên cháy sém lạnh giá của mình.

“Tụi cháu mang trả mấy thứ của cô, Cô Maudie,” Jem nói. “Tụi cháu hết sức lấy làm tiếc.”

Cô Maudie nhìn quanh, và bóng nụ cười quen thuộc phớt qua trên mặt cô. “Cô luôn muốn có một ngôi nhà nhỏ hơn, Jem Finch à, để có thêm sân. Nghĩ coi bây giờ cô sẽ có thêm đất cho mấy cây đỗ quyên của cô!”

“Cô không đau lòng sao, cô Maudie?” tôi hỏi đầy ngạc nhiên. Bố Atticus nói gia tài của cô chỉ có ngôi nhà.

-Harper Lee-