Đọc một mạch 1/2 cuốn với phần Atlantis (vì thích nội dung này) 1/2 cuốn còn lại về Ai Cập thì cố gắng đọc hết quyển!

Không giống như cảm giác cách đây 13 năm đọc Hành trình về phương Đông.

-Nguyên Phong-