NHẤT CHI MAI

AUTUMN / WINTER 2018-19

SON DESIGN HOUSE

Lấy cảm hứng từ 2 câu cuối trong bài kệ “Không Đề“ của Thiền Sư Mãn Giác thời Lý:

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

Ước muốn diễn tả lại giây phút thăng hoa “vô tâm“ nhiệm màu của vị thiền sư lỗi lạc này khi chiêm ngưỡng một cành mai trước đình. Tất cả các thiết kế của BST được sắp xếp, đính móc ngẫu nhiên không hiệu chỉnh, trong trạng thái tĩnh lặng, chuyên chú, ít phiền não.