Thật sự nếu muốn trẻ nhỏ thiền định, điều tốt nhất là bố mẹ hãy thiền định. Nếu bố mẹ tập thiền, đứa trẻ sẽ ngồi cạnh, và đôi khi đứa trẻ làm theo năng lượng của bố mẹ. Nếu bố mẹ thực sự rối trí và loạn lên, khi đó đứa trẻ cũng sẽ loạn lên. Nếu bố mẹ yên bình, đứa trẻ cũng sẽ yên bình. Trẻ con học bằng cách cảm nhận.

-Ajahn Brahm-