Cuốn sách nằm trong những cuốn sách hay về lịch sử Việt nam của tác giả Trần Trọng Kim.