Xứ Đông Dương, được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L’Indo-Chine francaise. Tác giả cuốn sách là ông Joseph Athanase Paul Doumer, từng là Toàn Quyền Đông Dương (1897-1902), sau này là Tổng thống Cộng hoà Pháp (1931-1932). Là một quyển sách đáng đọc, nhưng hãy đọc nó theo mối quan tâm, hay tư cách riêng của từng người và với một cách nhìn lịch sử… Bạn sẽ được khám phá và tìm thấy nhiều điều mới mẻ mà bạn chưa từng đọc được trước đó về giai đoạn này của đất nước Việt Nam.

-Paul Doumer-