Đối thủ có thể sao chép mọi ưu thế của tổ chức, từ chiến lược, sản phẩm cho tới hệ thống, trừ một thứ họ không thể, đó là “văn hóa” của tổ chức mà bạn đang điều hành.

Chính vì vậy, văn hóa là lợi thế cạnh tranh hàng đầu, mang lại thành công vượt trội và bền vững cho doanh nghiệp.

Được xây dựng dựa trên những giá trị phổ quát (universal values) và những nguyên lý trường tồn (timeless principles) về tính hiệu quả, “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ” giúp các tổ chức xây dựng cho mình một văn hóa nền tảng – yếu tố không thể thiếu cho mọi tổ chức muốn xây dựng văn hóa bản sắc độc đáo, hay làm thăng hoa chiến lược. Vì “Nếu chiến lược được ví như Hạt thì văn hoá là Đất. Nếu Đất không tốt thì dù cố gắng đến mấy Hạt cũng không thể nảy mầm được”. Ðể chiến lược thăng hoa, trước hết tổ chức phải có văn hóa phù hợp. Cũng như trước khi trở thành một con người có cá tính và hữu ích, thì phải là một con người tử tế.

Stephen Covey – người khai sinh “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ” từng nói: “Nếu bạn áp dụng dù chỉ một trong 7 Thói quen ngay hôm nay, bạn có thể nhận thấy những kết quả tức thời; nhưng đây là một hành trình trọn đời – một lời hứa của cuộc sống.”

-franklincovey.vn-