Ngày nay, trong 196 nước trên thế giới đang chạy đua công nghiệp hoá, tuỳ theo tiêu chí phân loại khác nhau, chỉ có khoảng 30-40 quốc gia đã đạt tới đích phát triển. Những bước này phần lớn đã trải qua hàng trăm năm tích luỹ tư bản tàn bạo gắn liền với bóc lột nô lệ da đen, khai thác thuộc địa, phá hoại môi trường và bần cùng hoá nông dân.

Từ sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1945 đến nay, chỉ có vài nền kinh tế là có thể vươn từ “Thế giới thứ Ba” lên “Thế giới thứ Nhất” đa số tập trung vào vùng đất Đông Bắc Á. Vì thế thành công nổi bật của các mô hình này đã trở thành những gợi ý vô giá cho các nước đang phát triển và giải pháp tiến lên hiện đại. Quyển sách này so sánh thành công của các nền kinh tế Đông Bắc Á diễn ra cùng giai đoạn với thất bại của các nước Đông Nam Á…

… vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế của doanh nghiệp lớn quan trọng hơn nhiều với với vai trò của quốc gia lớn – có rất nhiều quốc gia có dân số nhỏ, gìau có, sở hữu những doanh nghiệp lớn như Bỉ hay Thuỵ Điển, nhưng không có quốc gia nào giàu có dựa trên những doanh nghiệp nhỏ… Những doanh nhân thành đạt không được rèn theo kỷ luật một cách hiệu quả đã biến thành tầng lớp thống trị Đông Nam Á, Nga hay Mỹ Latin…

-Joe Studwell-