“Tưởng nhớ Charlie Doyle, người đã dạy tôi giữ bình tĩnh khi ở trên thuyền ngay cả khi tôi không chèo thuyền”

Đọc quyển này thấy các nhà triết học trong đây nhiều mâu thuẫn.

Ngẫm thấy ngưỡng mộ những gì ngài Gotama dạy bảo vẫn luôn là chân lý, không thừa cũng không thiếu, và luôn đúng với mọi thời đại.

-William B. Irvine-