John Blofeld là một học giả người Anh, đã sống nhiều năm ở Trung Hoa, Tây Tạng, Ấn Độ và Thái Lan. Ông là một trong những người tiên phong trong việc giới thiệu truyền thống văn hoá, tôn giáo phương Đông cho người phương Tây. Ông đã soạn thảo nhiều bộ sách giá trị về Phật giáo như Bodhisattva of Compassion, The Road to Immortality.

Ngọc sáng trong hoa sen (The wheel of life) là cuốn sách nói về cuộc du hành của ông tại châu Á, được xuất bản năm 1959…

-John Blofeld-