Rót vừa thôi bạn ơi tôi mất ngủ lắm 🥲🤲🍵

#VLAGtrungthu

https://www.facebook.com/Kryosal