Trực giác sợ hãi (Sợ hãi những sự vật, sự việc không thực sự nguy hiểm)

Trực giác khái quát bao trùm (Lầm tưởng 1 ví dụ sẽ đúng với tất cả)

Trực giác định mệnh (Lầm tưởng tất cả mọi việc đều đã được quyết định từ trước)

Trực giác một quan điểm (Lầm tưởng có thể hiểu thế giới chỉ từ một góc nhìn)

Trực giác đổ lỗi (Lầm tưởng cứ đổ được trách nhiệm cho ai đó là mọi việc sẽ được giải quyết)

Trực giác khẩn cấp (Lầm tưởng bây giờ không quyết định ngay sẽ phải hối hận trong tương lai)

-Hans Rosling-