Suốt hơn 2 tuần đem theo Roark, Dominique, Wynard đến khắp các chốn: bể bơi, quán bánh ngọt, quán cafe, quán ăn trưa, giữa cả kinlde và sách, một bút highlight gần hết mực (do giấy in sách hút mực tốt)… và kết thúc trang cuối cùng dưới một gốc cây hoa sứ.

Thú thực thì không hề thích tất cả các nhân vật chính của câu chuyện. ?

#thefoundtainhead

-AynRand-