Song có một thực tế là dù ở lĩnh vực nào, tất cả chúng ta đều đang tham gia vào những giao tế giữa người với người và đang cố gắng tìm hiểu trật tự căn bản của những mối quan hệ đó, chúng ta đang dấn thân vào công cuộc quyết liệt nhất của thế giới này. Nếu chúng ta đang ưu tư tìm hiểu trọng trách của mình với tư cách là những nhà quản trị, nhà giáo, cố vấn giáo dục, nhà hướng nghiệp, nhà trị liệu, thì chính chúng ta đang giải bài toán sẽ định đoạt tương lai của hành tinh này. Vì tương lai sẽ không phụ thuộc vào ngành khoa học vật lí. Nó nằm ở việc chúng ta nỗ lực tìm hiểu và giải quyết những tác động hỗ tương giữa con người với nhau, ở cố gắng kiến tạo những mối liên hệ trợ lực cho nhau. Tôi hi vọng rằng những câu hỏi mà tôi đặt ra cho chính mình cũng giúp ích phần nào cho các bạn trong việc đạt tới sự hiểu biết và một viễn ảnh nào đó khi các bạn nỗ lực – theo cách của mình – tăng tiến trong những mối liên hệ giữa bạn và người khác.

-Carl R. Rogers-