Cuốn tiểu thuyết Vận mệnh người lính tốt Švejk trong đại chiến thế giới do nhà văn Jaroslav Hašek (1883-1923) sáng tác trong giai đoạn 1921-1923. Đây là tác phẩm đạt kỷ lục được chuyển ngữ nhiều nhất của văn học Czech trên thế giới.